PROFESJONALNE BIURO TŁUMACZEŃ


”Ilu trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza” – Friedrich von Gentz

Zobacz więcejTłumaczenia są naszą pasją!


BTW Engineering to firma tłumaczeniowa o zasięgu międzynarodowym. Działamy na rynku od 1991 roku, stale zapewniając naszym klientom najwyższą jakość świadczonych usług. Możemy poszczycić się zaufaniem wielu międzynarodowych firm, organizacji oraz biur tłumaczeń, które cenią nas za profesjonalizm, terminowość oraz najwyższą jakość realizowanych projektów tłumaczeniowych. Jesteśmy sprawdzonym i cenionym partnerem, gdyż tłumaczenia to nasza pasja!

Nasza firma specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych, biznesowych oraz branżowych z zakresu medycyny, marketingu, prawa, telekomunikacji, technologii, przemysłu, ekonomii i finansów. Wykonujemy również tłumaczenia ogólne, ustne i pisemne. Mając na uwadze obecne wymogi rynku, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie lokalizacji oprogramowania, DTP i grafiki komputerowej.

Sprawdź nasze usługi

Wykonujemy tłumaczenia:

Techniczne

-> specyfikacje produktów
-> katalogi produktów
-> instrukcje użytkowania
-> opisy technicze

Marketingowe

-> ulotki informacyjne
-> treści newslettera
-> raporty z badań rynku
-> slogany reklamowe
-> premiery produktowe
-> materiały wystawowe
-> informacje prasowe

Prawnicze

-> umowy
-> patenty i znaki towarowe
-> regulaminy
-> dokumentację własności intelektualnej
-> akty prawne

Motoryzacyjne

-> instrukcje
-> opisy techniczne
-> dokumentacje
-> książki serwisowe
-> katalogi reklamowe

Informatyczne

-> interfejsy użytkownika
-> dokumentacje pomocy
-> strony internetowe
-> instrukcje do programów
-> dane techniczne
-> specyfikacje sprzętu IT

Medyczne

-> materiały edukacyjne
-> publikacje medyczne
-> materiały promocyjne
-> instrukcje do urządzeń medycznych
-> specyfikacje sprzętowe


Zaufali nam:

CAT TOOLS, Computer Aided Translation Tools


Computer Assisted Translation ( CAT) jest sposobem na szybkie tłumaczenie przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Proces przekładu najczęściej odbywa się z wykorzystaniem pamięci tłumaczeniowej (TM - z ang. Translation Memory), która zawiera wcześniej przetłumaczone teksty wyjściowe i ich ekwiwalentne teksty docelowe. Dzięki temu tłumacz może z łatwością wykorzystać powiązane segmenty podczas tłumaczenia nowych tekstów. Samo tłumaczenie nie odbywa się automatycznie (maszynowo), ale pod nadzorem doświadczonego tłumacza, którego zadaniem jest weryfikacja wyszukanych sekwencji albo wprowadzenie nowych. Dodatkowo oprogramowanie pozwala organizować własną bazę terminologiczną w formie elektronicznej.

Firma BTW Engineering posiada olbrzymie bazy terminologii technicznej wypracowane na przestrzeni kilkunastu lat swojej działalności.

DARMOWA WYCENA ZLECENIA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do kontaktu i obsługi zapytania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o "Ochronie Danych Osobowych"; tekst jednolity: Dz. U. z 2002

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD (sdec@btw2.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym

Zapoznałem się z Regulaminem , Polityką prywatnosci i akceptuję te postanowienia.

  Regulamin


  1. Tłumaczenia wykonywane są przez firmę BTW Engineering z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 11 w Krakowie.

  2. Wycena zlecenia jest całkowicie bezpłatna, proces tłumaczenia rozpoczyna się z chwilą akceptacji wyceny przez klienta.

  3. Podstawą rozliczeń za wykonane tłumaczenie jest strona rozliczeniowa (1800zn), linia, słowo, analiza programu CAT lub ustalona wcześniej stawka.

  4. Zlecenie jest przekazywane poprzez internetowy system btw2.pl (btw-tranlsate.com), telefonicznie lub pocztą elektroniczną i zawiera następujące informacje: numer zlecenia, datę i termin przesłania gotowego tłumaczenia oraz stawkę wynagrodzenia.

  5. Stawka wynagrodzenia określana jest każdorazowo przez klienta i managera BTW Engineering odpowiedzialnego za dany projekt.

  6. Po zaakceptowaniu zlecenia na warunkach określonych przez BTW Engineering klient powinien niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zlecenia, poprzez system btw2.pl (btw-tranlsate.com), mailowo bądź telefonicznie, podając numer danego zlecenia.

  7. Klient powinien sprawdzić zgodność otrzymanych dokumentów (liczba plików, charakter tekstu). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności klient powinien niezwłocznie poinformować o nich managera z BTW Enginnering. Jeśli klient nie zgłosi żadnych uwag, uznaje się, że zlecenie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

  8. Gotowe tłumaczenie zostanie przesłane za pomocą uploadu, pocztą elektroniczną na adres mailowy klienta składającego zlecenie lub w sposób określony w zleceniu. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.

  9. BTW Engineering zobowiązuje się do przekazania tłumaczenia do klienta nie później niż w terminie określonym w zleceniu.

  10. Jeśli z powodu zdarzeń losowych nie można dotrzymać terminu realizacji tłumaczenia, BTW Engineering zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym klienta. Po przekazaniu zgłoszenia, klient potwierdza przyjęcia takiej wiadomości. Niedotrzymanie terminu może skutkować obniżeniem stawki wynagrodzenia lub wypowiedzeniem umowy.

  11. BTW Engineering zobowiązuje się wykonać tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z najlepszą praktyką.

  12. Klient powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją zlecenia.

  13. Przed oddaniem zlecenia BTW Engineering zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia tekstu pod względem merytorycznym, zgodności z oryginałem, poprawności językowej (ortografia, interpunkcja i słownictwo) itp.

  14. Jeśli tłumaczenie nie zostanie zaakceptowane z powodu występujących w nim błędów, zlecenie może zostać odesłane wraz ze wskazówkami i zaleceniem dotyczącymi wprowadzenia niezbędnych poprawek.

  15. BTW Engineering zastrzega sobie prawo do korzystania w procesie tłumaczenia z pomocy specjalistów w danej branży z zachowanim wszelkich zasad poufnosci.

  16. Za zrealizowane zlecnie klient otrzyma fakturę którą opłaci w terminie 7 dni.

  Polityka prywatności "btw2.pl"


  I. Postanowienia ogólne: usług(i) świadczonej(ych)
  Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez BTW Engineering Piotr Wichrowski z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 11, 30-324 Kraków , o numerze NIP: 9441780500, oraz sposób ich przetwarzania.

  II. Dane osobowe
  BTW Engineering dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis btw2.pl (btw-translate.com) ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony, składanie i otrzymywanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę transakcji informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

  III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
  Jawne dane osobowe: Dane osobowe podane na serwisach należących do BTW Engineering przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BTW Engineering nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają „Polityce Prywatności”.

  Cookies (ciasteczka)
  btw2.pl (btw-translate.com) zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

  Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
  Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do BTW Engineering wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

  Wiadomości
  BTW Engineering zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości BTW Engieering rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych btw2.pl (btw-translate.com.com)

  Inne formularze
  Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do BTW Engineering i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez btw2.pl (btw-translate.com.com) nie podlegają „Polityce Prywatności”.

  IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
  BTW Engineering zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sdec@btw2.pl. BTW Engineering stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

  V. Zmiany Polityki Prywatności
  BTW Engineering zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do btw2.pl (btw-translate.com.com) obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności BTW Engineering będzie informować na stronach serwisu.

  VI. Dodatkowe informacje
  W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności BTW Engineering prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sdec@btw2.pl.


  +(48 12) 267 31 11

  BTW Engineering
  ul. Szwedzka 11, 30-324 Kraków
  Poland

  btw@btw2.pl

  All rights reserved